Tài nguyên
../document-library/rar Sử dụng Powerpoint
Số hiệu: 02
Nguồn: Nguyễn Hữu Thanh-Trường ĐHBK Hà Nội
Trích yếu:

Cho mục đích dạy học

Kích thước: 3.432,5k
Tải về: Click vào đây để tải về
Số lần tải về: 8851
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình