Hôm nay: Thứ sáu, ngày 19 / 07 / 2019
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra hoạt động dạy bơi trong hè tại các trường TH, THCS